BIO  • Actriu catalana que treballa en teatre, cinema i televisió. Llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha estat membre de la Kompanyia del Teatre Lliure sota la direcció de Lluís Pasqual (2013-2015). Rep el premi Giuseppe Bertolucci dins del Festival Virginia Reiter de Módena com a millor actriu europea menor de 35 anys.

    Actriz catalana que trabaja en teatro, cine y televisión. Licenciada en Arte Dramático por el Instituto del Teatro de Barcelona. Ha sido miembro de la Compañía estable del Teatro Lliure bajo la dirección de Lluís Pasqual (2013-2015). Recibe el premio Giuseppe Bertolucci dentro del Festival Virginia Reiter de Módena como mejor actriz europea menor de 35 años.

    Catalan actress working in theatre, cinema and tv. Graduated from the Institut del Teatre de Barcelona. Member of Teatre Lliure stable company, directed by Lluís Pasqual (2013-2015). Awarded with the Giuseppe Bertolucci Prize within the Virginia Reiter Festival for the best european actress under 35.

Fotos